) با عصبانیت برین جلوش و تو چشاش زل بزنین و بگین چیه به من خیره شدی ؟

چیزی میخوای ؟ به غیر از من کس دیگری هم هست که بتونی نگاش کنی ......

همش خیره شدی به من که چی بشه ؟ حالا اینا به کنار . چرا چشمک میزنی ؟ چرا

ابروهاتو واسه من بالا و پایین می کنی ؟ خجالت بکش. شرم کن . 05 نکنه در موردم

فکرای بد میکنی ؟ اصلا چه معنی داره یه دختر به پسر چشمک بزنه

۲ ) اگه دیدین دختر با عجله داره راه میره یا اگه دیدین یه دختر داره میدوه...

شما از پشت سر دنبالش کنید و بگین آی دزد آی دزد بگیرینش دار و ندارم رو برد ...

اگه دختر وایساد و شما رو نیگاه کرد بازم داد بزنید که :

دزد همینه که ایستاده . اگه دختر ترسید و پا به فرار گذاشت خوش به حالتون میتونید یه

تعقیب و گریز حسابی راه بندازین و از این کار لذت ببرین ولی اگه وایساد و فرا نکرد برای

اینکه ضایع نشین به دویدن ادامه بدین و بازم داد بزنید آی دزد....

۳ ) توی تاکسی اگر یه دختر کنارت نشسته بود ..

وقتی که خواستین پیاده بشین بهش بگین مگه نمیای ؟

اون هاج و واج شمارو نگاه میکنه . بهش فرصت ندین و بگین چرا انقدر زود جا زدی ؟

بعدش در تاکسی رو ببندین و برین و ما بقی

ماجرا رو به افراد حاضر در تاکسی واگذار کنید

۴ ) توی پارک با عجله برین کنارش بشینین و بگین معذرت می خوام دیر کردم .

خب چیکارم داشتی که گفتی بیام اینجا ؟

( باید یه جایی باشه که چند نفر حضور داشته باشن )

معلومه که اون انکار می کنه . بعدش نوبت شماست فوری بگین مگه نگفتی بیا اینجا

این رنگ لباسمه و این رنگ روسریمه ؟

باز هم اون انکار میکنه . شما این طوری ادامه بدین :

خب اگه از اینایی که اینجا نشستن خجالت میکشی بریم یه جای خلوت...

مطمئن باشید اون داغ میکنه . بعدش شما با عصبانیت بلند شین و یه کاغذ جلوش

بندازین سر کا گذاشتی منو ؟ بیا اینم شماره ای که دادی ...

دیگه به من زنگ نزن وگرنه می دمت دست پلیس بعدش ول کنین برین

۵ ) توی جمع یه سی دی بهش بدین . بگین خیلی باحال بود دستت درد نکنه ...

اگه بازم از اینا داری بهم بده قیمتش هرچی باشه قبوله ....

اونم اینور و اونورو نیگاه میکنه میگه اشتباه گرفتی آقا

( یا شایدم فوش خار و مادر بکشه به جونتون )

شما هم طوری وانمود کنین که انگار حواستون نبوده توی جمع هستین و ازش معذرت

بخواین و برین سر جاتون بشینین.

۶ ) مثل معتاد ها خودتون رو به موش مردگی بزنین و برین جلو و به لهجه ی معتادی

بگین : خانوم دشتم به دامنت از اون چیزا که دیلوز دادین باژم هملاتون هشت ؟

دالم میمیلم از خمالی به جون تو .

هرچی منتظل موندم نیومدین و خیلی شانش آولدم که اینجا پیداتون کلدم بیا اینم

پولش ... اون رنگ عوض میکنه

( سیاه سفید سرخ قهوه ای آبی )

و انکار میکنه ولی شما ول کن نشین و هی پیله کنین ...

دوباره انکار میکنه ....

شما بگین : خانوم من شبا لوی ژوغال می خوابم من به اندازه ی کافی شیاه هشتم خواهشا تو دیگه مالو شیاه نکن....